Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Prostor pro přiblížení
„Být spolu tak, abychom zůstali sami sebou – to je to tajemství, aby s námi láska zůstala.“
Pavel Kosorin
28. května 2023
Kurz Manželské večery

Co je to kurz Manželské večery?
  • Kurz Manželské večery nabízí všem zúčastněným manželským párům praktické rady, jak vybudovat pevné a šťastné manželství na celý život.
  • Během osmi společně strávených večerů spolu manželé mluví o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas.
  • Z témat kurzu: vzájemné poznávání svých potřeb, efektivní komunikace, řešení konfliktů, síla odpuštění, vyjadřování lásky partnerovi, jak dobře vycházet s rodiči, dobrý sex, děláme si na sebe čas a společná zábava.
  • Kurz respektuje soukromí každého páru. Součástí kurzu není skupinová diskuze. O svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.
Pro koho je kurz určen?
Pro všechny manželské páry, které chtějí vybudovat pevný a trvalý vztah, především však pro ty, které chtějí své manželství zlepšit nebo mají problémy, či procházejí náročným obdobím narození dítěte, změna zaměstnání, děti v pubertě, „prázdné hnízdo“ po odchodu dětí z domova).
Kurz, ačkoli je založen na křesťanských principech, velmi prospěje všem manželským párům, ať už se o křesťanství zajímají nebo ne.
Kdo kurz vytvořil?
Kurz vytvořili Nicky a Sila Leeovi v roce 1996. Leeovi patří k zaměstnancům Holy Trinity Brompton v Londýně. V tomto sboru anglikánské církve vznikly také celosvětově populární kurzy Alfa. Leeovi žijí v manželství více než 25 let a mají čtyři děti.
Na téma manželství již přednášeli mnoha tisícům párů, jsou spoluautory Knihy o manželství, které se od jejího vydání v roce 2000 prodalo kolem 100.000 výtisků. Kurz Manželské večery pořádají v Holy Trinity Brompton třikrát ročně s průměrnou účastí kolem sta párů na každém běhu.
Kurzy Manželské večery probíhají na mnoha místech České republiky. Další informace a podrobnosti najdete na jejich oficiálních stránkách: www.manzelskevecery.cz
Přihlašování
Nejsnazší způsob je přihlásit se vyplněním registračního formuláře.
Zde si můžete stáhnout pozvánku, vytisknout a ústřižek s registračními údaji nám doručit.
Protože kapacita kurzu je omezená, rozhoduje datum přihlášení.
     
Kdy, kde, za kolik?
Kurz probíhá Od 24. 9. do 12. 11. 2019 každé úterý od 19:00 hod. v prostorách ECM Lochotín, Bolevecká náves 2.
Kurzovné: 800 Kč pro jeden pár, cena zahrnuje pohoštění a příručku ke kurzu.
Témata kurzu Manželské večery
1. večer – Vybudovat pevné základy 2. večer – Umění komunikace 3. večer – Řešení konfliktů 4. večer – Síla odpuštění 5. večer – Rodiče a rodiče partnera 6. večer – Dobrý sex 7. večer – Láska v akci 8. večer – Slavnostní závěrečná večeře
Pokud dosud váháte
Kurz Manželské večery je určen především pro manželské páry z církevního prostředí. Účastníci kurzu nemusí být nutně věřící, ale zájem o křesťanství či sympatie s ním jsou výhodou.
Zájemcům z necírkevního prostředí doporučujeme kurz jedenplusjedna, který na prezentaci křesťanství není zaměřen ani trochu.

Přihlašujeme se na kurz Manželské večery.Kurzovné zaplatíme:         /    


Datum: 28. 5. 2023

*) vyplnění všech údajů s hvězdičkou je povinné

Večery pro páry
Láska...
Láska
je vytrvalá,
trpělivá a laskavá;
láska není nikdy závistivá
a nikdy nevzkypí žárlivostí,
není vychloubavá ani ješitná;
nevystavuje povýšeně sama sebe.
Není domýšlivá, arogantní,
nenadýmá se pýchou,
není hrubá, surová, prudká,
nejedná nevhodně.
Láska netrvá na svých právech,
ani na své vlastní cestě,
neboť není sobecká.
Není nedůtklivá,
popudlivá ani rozmrzelá;
nepočítá zlo, které jí bylo učiněno,
nevěnuje pozornost utrpěným křivdám.
Nemá radost ze špatnosti
a nespravedlnosti,
ale raduje se, když převládá
právo a pravda.
Láska odolá všemu, obstojí ve všem;
je vždy připravena
věřit tomu nejlepšímu o každé osobě;
její naděje neuvadá
navzdory všem okolnostem
a aniž by zeslábla, přetrvá všechno.
Láska nikdy neselhává,
nikdy nevymizí,
nikdy nezastará,
nikdy nekončí...
Bible
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb