Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Prostor pro přiblížení
„Vždycky mužeš dojít tak daleko, kam dohlédneš.“
Rick Joyner
Pátek 9. prosince 2022
Kurz Další krok

Čemu věříme v KS Plzeň
věříme,
že Bůh existuje
*
věříme,
že Bůh je osoba a má osobnost,
tak, jako je tomu s každým člověkem
*
věříme,
že díky tomu je mezi člověkem
a Bohem možný osobní vztah
*
věříme,
že i když jsme tuto možnost
úzkého, hlubokého vztahu s Bohem
kvůli hříchu ztratili, Bůh to nevzdal
*
věříme,
že dobrovolnou obětí Ježíše Krista,
byla všem lidem nabídnuta možnost
odpuštění hříchů a smíření s Bohem
*
věříme,
že naším posláním je
zvát lidi k hledání Boha svými slovy
i celým způsobem života
*
Co je to 3pé: Další krok?
Další krok je volné pokračování Setkávání 3pé. Jde o krátký kurz zaměřený na hlubší seznámení s Biblí, ale i s křesťany. Cílem kurzu je poskytnout během mezidobí (než začne další cyklus Setkávání 3pé) možnost osvojit si či prohloubit své znalosti, jak pracovat s Biblí, aby ji člověk mohl číst s užitkem.
Pro koho?
  • Pro HLEDAJÍCÍ, pro všechny, kdo se o křesťanství chtějí dozvědět víc.
    Obzvlášť doporučujeme všem, kdo absolvovali Setkávání 3pé nebo o tom uvažují
  • Pro ZAČÁTEČNÍKY, kteří by chtěli upevnit svou víru na biblických základech a rádi by se s Biblí naučili pracovat.
  • Pro POKROČILÉ, kteří už třeba sami ‚základy' nepotřebují, ale byli by ochotni pomoci těm, kdo se s nimi teprve začínají seznamovat.
  • Pro VŠECHNY zájemce o interaktivní práci s Biblí, kteří nechtějí jen pasivně poslouchat výklad o tom, co v Bibli objevil někdo jiný, ale chtějí se to učit sami.
Jak probíhají?
Formátem se kurzy Další krok téměř neliší od Setkávání 3pé. V určitém ohledu některá témata kurzů Další krok rozpracovávají témata přednášená na Setkávání 3pé. Předchozí absolvování Setkávání 3pé ale není podmínkou, kurzy Další krok mohou Setkávání 3pé klidně i předcházet.
Rozsahem jsou kurzy Další krok mnohem kratší než Setkávání 3pé - jedná se jen o čtyři lekce. Sedí se ve skupinách kolem stolů, oproti Setkávání 3pé zde ale nebudou podávány večeře, pouze káva, čaj a sušenky podle toho, co kdo doneseme.
Hlavní rozdíl je ale v tom, že zatímco na Setkávání 3pé je dané téma pojednáno přibližně pětačtyřiceti minutovou přednáškou, po níž následuje diskuse účastníků, na kurzech Další krok se témata zpracovávají rovnou společně v diskusních skupinách. Diskutuje se nad otázkami týkajícími se biblických textů. Každá skupina diskutujících si stanoví svého mluvčího, který s jejich závěry po skončení diskuse seznámí účastníky ostatních skupin. Vedoucí kurzu poté shrne, k čemu se dospělo, a krátce mluví přibližně deset minut, než začne další diskuse. Takovéto diskuse proběhnou během večera dvě až tři.
Výhodou je, že probírané téma se tím stává mnohem plastičtějším, protože nereprezentuje pouze pohled přednášejícího, ale zahrnuje podíl všech zúčastněných. Účastníci si tím navíc osvojují základní dovednosti v práci s Biblí a učí se jí rozumět.
Další informace
Veškeré dotazy, připomínky a náměty ke kurzům Další krok směřujte na Karla Řežábka, viz Kontakty.

Kdy a kde
Nový běh kurzu Další krok bude navazovat na Setkávání 3pé. Opět půjde o čtyři lekce a to od 6. 1. 2011 do 27. 1. 2011, vždy ve čtvrtek od 19:00 hod.
POZOR!
Další krok se koná na stejném místě, kde probíhají Setkávání 3pé, tzn. v učebně plzeňského biskupství.

V případě, že potřebujete nějaké další in- formace, volejte na tel. č. 724 435 445
Přihlašování
Tím, že se na kurzech Další krok nepřipravují teplé večeře, nevadí, když předem neznáme počet účastníků a tudíž se zájemci nemusí nijak předem hlásit.

Malé občerstvení se připravuje na místě, podle toho, co kdo doneseme (čaj, sušenky, tyčinky, atd). Pokud chcete, můžete něco přinést i vy.
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb