Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Prostor pro přiblížení
„Nelze porozumět jinému člověku, když v sobě pro něj neudělám místo.“
M. Scott Peck
Pátek 31. března 2023
Diskusní fórum 3pé

Několi pravidel diskuse
Každý je zván účastnit se.
*
Humor, nadsázka, rejpnutí,
vzájemné vlídné utahování si ze sebe,
to vše je povoleno, proč ne?
Ale ať budují a neboří.
*
Když náhodou někdo přestřelí,
nenaštvu se, ale vyjasníme si to.
Když přestřelím sám, umím se omluvit.
*
Nezapomínám, že úcta k druhému
zahrnuje úctu k jeho názoru a cestě
a že naslouchat znamená
snažit se druhého pochopit.
*
Než začnu dávat odpovědi,
ujistím se, že vím, jak zněla otázka.
*
Jestliže jsem něco pochopil,
dokáži to vyjádřit jednoduše.
*
Je v pořádku nesouhlasit,
ovšem i když nesouhlasím,
není třeba být agresivní.
*
Je možno napadat myšlenky,
ne diskutující. Pokud kritizuji,
musí jít o kritiku názoru, ne osoby.
*
V opravdové diskusi
více získá ten, kdo je poražen,
protože se více poučí.
[ ]
Preambule
Diskusní fórum bylo z technických důvodů uzavřeno.
Děkujeme za pochopení.
Ilustrativní foto
Pat Herman (stock.xchng)
POZOR!
Pro zpřehlednění diskuse byla Správcem zřízena složka Z JINÉHO FÓRA - pro pří- spěvky převzaté z jiných diskusí a složka Z MÉDIÍ - pro příspěvky založené na zprá- vách z internetu, tisku či z médií obecně.

Postup je ten, že u názvu příslušné složky kliknete na reagovat a pak jen změníte ná- zev příspěvku.
Jak toto Fórum funguje?
Je jasné, že většina návštěvníků těchto strá- nek nápovědu nepotřebuje. Tento sloupek je hlavně pro ty, kdo s diskusními fóry dosud moc zkušenosti nemají.

Orientace v diskusi
Pro zlepšení orientace v došlých příspěvcích slouží Ovládací panel umístěný pod Formulá- řem pro psaní a odesílání příspěvků. Poskytu- je možnosti:
Zvýraznit příspěvky určitého autora, přidané určitého data nebo příspěvky přidané dnes (defaultně). Datum musí být vždy ve formátu rrrr-mm-dd.
Také je možno zobrazit jen nadpisy příspěv- ků (defaultně), zobrazit pouze označené pří- spěvky (výběr se provádí zaškrtnutím políčka vlevo od nadpisu), nebo zobrazit všechny příspěvky.
Skupiny příspěvků (témata) lze též řadit pod- le názvu, autora či data přidání, a to jak vze- stupně, tak sestupně.
Chcete-li zobrazit kompletní skupinu příspěv- ků (téma), klikněte na její podtržený název.

Nové příspěvky a odpovědi
Vyplníte své jméno nebo přezdívku (e-mail je nepovinný), vymyslíte nápaditý nadpis, napí- šete příspěvek a odliknete příslušné tlačítko. Nové příspěvky jsou ve standardním zobra- zení umísťovány úplně nahoru.
Hodláte-li reagovat na konkrétní příspěvek nebo odpověď, klikněte na odkaz Reagovat. Poté budete automaticky přeneseni na začá- tek stránky, kde se nachází formulář pro za- dávání. Zde již budete mít v kolonce Název automaticky vygenerovaný nadpis a pod ním zobrazen název příspěvku, na který odpoví- dáte. Název odpovědi se s názvem příspěv- ku nemusí shodovat.
Formátování, vkládání odkazů
Formátování textu
Vložení funkčního odkazu
Pro vložení odkazu nyní v IE stačí napsat pří- slušný URL odkaz do textu příspěvku.
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb