Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Osobní stránky
„Dej, co máš. Pro někoho to může znamenat víc, než bys myslel.“
Henry W. Longfellow
28. května 2023
Václav Němec od A do Z

Každý život je kniha...
Každý život je kniha.
Ne na čtení, ale k napsání příběhu.
Příběh každého života začíná Autor, ale každý život si dopíše sám svůj vlastní závěr.

Jak nebezpečná svoboda.
Oč bezpečnější by bylo každému Adamovi jeho příběh i dokončit.
Předepsat každou volbu.

Bylo by to bývalo jednodušší.
Bylo by to jistější.
Ale nebyla by to láska.
Láska je láskou jedině, když dává vybrat.

A tak se Autor rozhodl svěřit kaž-dému dítěti pero.

„Pište opatrně,“ šeptá...
MAX LUCADO
Áda
„A“ jako Autoportrét
Můžeš v krátkosti popsat, jak vidíš sám sebe? Charakter, temperament, tvé schopnosti, touhy a plány…
Myslím, že tato otázka by spíše měla být zodpovězena někým z mého okolí než přímo mnou, ale pokusím se odpovědět podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.
Jsem mírný optimista, mám rád smích a humor všeho druhu. Myslím, že má povaha je spíše klidnějšího rázu, i když občas také dovedu být pěkný rapl. Problémy upřednostňuji řešit klidnou a rozvážnou formou, kdy se snažím na věc nahlížet nejen z mé strany – jak moc mi to jde je už opravdu spíš otázka pro někoho z mých blízkých.
Odmalička jsem chtěl být učitelem a myslím, že je to v mé povaze také trochu patrné, hlavně když ostatní kolem sebe neustále opravuji, i když – snažím se mírnit.

„B“ jako Běh života (curiculum vitae)
Mohl bys nastínit svůj životopis? Co vlastně všechno děláš?
Je mi teprve 24 let, takže příliš položek v mém životopisu zatím není. V roce 2003 jsem úspěšně odpromoval na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě aplikovaných věd, katedře kybernetiky. Ve čtvrtém ročníku tohoto studia jsem přišel tehdy ještě na kurzy Alfa, v jejichž průběhu jsem prožil setkání s Bohem a krátce poté se nechal pokřtít.
Momentálně pracuji jako systémový organizátor ve Škodě Auto a.s. Mladá Boleslav, z ostatních aktivit se věnuji tvorbě www stránek – stále dělám webmastera pro tyto stránky a také mám vlastní portál dějepis.com.

„C“ jako Cíl
Mají všechny tvé aktivity nějaký společný jmenovatel? Jaký vidíš cíl pro svůj život?
Musím se přiznat, že zatím (kromě toho nejhlavnějšího) žádný jiný hlavní cíl pro svůj život nemám nebo o něm alespoň nevím ?

„D“ jako Domov
Prozraď nám prosím něco o svém domově, o své rodině.
Doma jsem stále ještě u rodičů v malé vísce blízko Žatce, ačkoliv tam již sedmý rok dojíždím většinou jen na víkendy. Jinak jako doma se cítím také v Plzni mezi mojí širokou rodinou bratrů a sester, ale i mezi kamarády a přáteli.

„E“ jako Evangelium
Jak k tobě vlastně přišlo Evangelium, neboli Dobrá Zpráva?
Bylo to před více než dvěma lety, kdy jsem – a to nepokrytě přiznávám – hlavně kvůli večeři zdarma začal chodit na kurzy Alfa. Tam jsem se poprvé dozvěděl, jak vypadají křesťané, že to jsou docela „normální“ lidi, také jak smýšlejí a jak se chovají. To se čím dál více stávalo větším a větším důvodem, proč jsem v navštěvování kurzů Alfa pokračoval a proč jsem jel i na víkend s Alfou. Tam byl pro mě myslím nejdůležitější čas v mém dosavadním životě, protože tam jsem se rozhodl o své další cestě. No, a… s dalším kurzem (to už bylo Setkávání 3pé) jsem už pomáhal jako křesťan.

„F“ jako Film
Které filmy bys zařadil mezi své nejoblíbenější? Napiš tři, čtyři…
Já mám z filmů nejraději (alespoň trochu inteligentní) komedie, protože se rád směju, a když už marním čas sledováním televize, tak aby to bylo alespoň něčím vyvážené. Mezi nejoblíbenější bych určitě zařadil většinu komedií z pera Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka.

„G“ jako Galerie
Které lidi máš v pomyslné galerii svého srdce jako vzory, od kterých ses něčemu přiučil, nebo od nich něco četl?
Moje vzory nepředstavují konkrétní lidé, spíše jejich jednotlivé vlastnosti. Být laskavý, dobrý, trpělivý, cílevědomý, štědrý a ještě k tomu se schopností se ovládat, je myslím dobrý ideál.

„H“ jako Hudba
Co pro tebe znamená hudba? A jakou posloucháš nejraději?
Abych se přiznal, hudbu moc neposlouchám. Ale jsou chvíle, kdy si rád něco pustím a to právě záleží na konkrétní chvíli – můžu (kromě dechovky) snad úplně všechny styly od klasiky přes pop až po dance a techno.
V minulosti jsem byl v oblasti hudby poměrně aktivní – učil jsem se hrát na zobcovou flétnu, klavír, trombon, pozoun a zpíval jsem ve sboru. Nyní se aktivně podílím už jenom na zpěvu chval při shromážděních.

„CH“ jako Charakter
Jakých charakterových vlastností si vážíš u lidí okolo sebe, a proč?
Nejvíc si vážím schopnosti sebeovládání, pochopení a trpělivosti. Proč? Snad proto, že lidí s těmito vlastnostmi je ve světě jako šafránu.

„I“ jako Ideál
Můžeš v krátkosti popsat, jakou máš představu o ideální církvi pro 21. století?
Ideální církev 21. století by měla být místem – útočištěm – pro člověka žijícím v současném světě, tj. mít pro něj pochopení a přinést mu nikoliv nové problémy a důvody k rozbrojům, ale dokázat mu zprostředkovat setkání s Bohem, vlít do něj lásku tak, jako to dělá Bůh.

„J“ jako Jídlo
Jaká máš oblíbená jídla (a nápoje?)
Já mám rád trochu luxusu, takže si myslím, že k výbornému jídlu by mělo patřit i výborné prostírání a servírování, s čímž u nás v restauracích zatím stále ještě příliš nepochodím. Mezi má oblíbená jídla patří kuřecí speciality, ale i klasické české omáčky včetně guláše s knedlíkem. Rád si také pochutnám na kvalitním suchém vínku.

„K“ jako Koníčky
Jaké máš koníčky, baví tě nějaký sport?
Mým koníčkem jsou hlavně počítače, konkrétně webové stránky a technologie. Zajímám se též o technické novinky, některé si i rád pořizuji... Jinak mým koníčkem je také historie, jak se můžete přesvědčit na mém portálu www.dejepis.com. Ze sportů mě baví jezdit na kole nebo turistika.

„L“ jako Láska
Jakým způsobem se tě v současnosti nejvíce dotýká Boží láska?
Boží láska se mě dotýká stále od té doby, kdy jsem Boha poprvé pocítil. Je to pro mě stále nové, i když už je to přes dva roky. Je to takový celkový stav uvnitř i vně, dá se to jen těžko popsat, ale od té doby mám jiný pohled na svět, jinou atmosféru uvnitř sama sebe, a i když samozřejmě není vždy všechno ideální, je super vědět, že mám někoho, kdo je stále se mnou, kdo mě podrží, pomůže a navede na tu správnou cestu.

„M“ jako Motto
Znáš nějaký výrok, který tě vystihuje, nebo pod který by ses bez váhání podepsal?
Synoida emautó úden epistamentó. (Vím, že nic nevím).

„N“ jako Národ
Které vlastnosti našeho národa se ti líbí a které naopak vůbec?
Nelíbí se mi, že jsme napovrch takoví „studení čumáci“, ale zase si myslím, že když se člověk dostane pod tuto slupku, jsme mnohem více přátelští než jiné národy. Také si myslím, že se jen tak něčím nebo někým nenecháme strhnout, což je vlastnost jak kladná, tak i záporná.

„O“ jako Odpočinek
Jakým způsobem nejraději odpočíváš?
Odpočívám nejčastěji při brouzdání internetem nebo „po staru“ když si sednu do křesla a čtu nějakou knihu nebo časopis. Když už se pak odpočinek přemění v lenost, tak se většinou dívám na počítači na nějaký komediální film či seriál.

„P“ jako Práce
Popiš prosím ve stručnosti kde všude jsi pracoval, čím se živíš teď a co tvá práce obnáší.
Jak jsem již psal výše, jsem teprve něco přes rok po škole – studoval jsem v Plzni kybernetiku a umělou inteligenci, momentálně jsem zaměstnán ve firmě ŠkodaAuto a.s. Mladá Boleslav, kde se starám o podporu skupiny uživatelů pracujících s programem SAP. V současné době se tato skupina rozrůstá o naše kolegy v Indii, která bude pravděpodobně opakovaně cílem mých budoucích služebních cest.

„R“ jako Roční období
Které roční období máš nejraději?
Nejraději mám teplé jaro, protože je to období nadějí a očekávání po strastiplné zimě.

„S“ jako Splněná přání
Můžeš prozradit, jaké bylo v poslední době tvé nejkrásnější splněné přání?
Teď budu trochu neskromný – pořídit si za takových podmínek, které jsem si představoval, nové autíčko.

„T“ jako Televize
Sleduješ televizi? Pokud ano, jaký typ pořadů se ti líbí?
Televizi sleduji pravidelně pouze ráno, kdy snídám buď s Novou nebo mi přeje Dobré ráno ČT1. Jinak si pořady vybírám a když se mi nic nelíbí, na televizi se nedívám. Většinou sleduji tak jeden nebo dva pořady týdně.

„U“ jako Úsměv
Máš nějakou úsměvnou historku, na kterou rád vzpomínáš?
Momentálně se směju historkám, které jsem zažil nedávno při svém pobytu v Indii, ale nevím, jestli to dokážu dost dobře popsat i pro ty, co to na vlastní kůži nezažili. Byl to vlastně můj první střet s úplně jinou civilizací, jiným smýšlením, jiným chováním například v restauraci a také jiným způsobem jízdy v automobilu. V Indii, podobně jako v ostatních jižních státech, se na pravidla silničního provozu příliš nedá a platí spíše právo silnějšího (tedy silnějšího automobilu). Zajímavé však bylo, že zpětná zrcátka byla otočena těsně k autu (později jsme zjistili, že je to proto, aby se nepoškodila), a to i u nákladních aut. K tomu, aby upozorňovali ostatní, používali výhradně klakson, cyklisté pak zvonek. Hlavně v prvních dnech jsme z toho byli tak vyjevení, že můj kolega v autě pronesl větu „kdybych měl čím, tak zvoním taky“…

Áda
„V“ jako Verš
Který verš z Písma tě v současnosti nejvíce oslovuje?
Jsou to dva páry veršů, s dovolením použiji překlad Nové Bible Kralické:
Vy jste však "vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví," abyste vyhlašovali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste nebyli lidem, ale nyní jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale nyní jste milosrdenství došli. (1. Petrova epištola, 2:9-10)
Milovaní, vyzývám vás jako cizince a přistěhovalce: zdržujte se tělesných žádostí, jež bojují proti duši. Veďte mezi pohany poctivý život, aby místo toho, že vás pomlouvají jako zločince, viděli vaše dobré skutky a díky nim vzdali chválu Bohu v den navštívení. (1. Petrova epištola, 2:11-12)

„Z“ jako Zajímavost na závěr
Víš o sobě ještě nějakou zajímavost, na kterou se těmito otázkami nepřišlo?
Já nevím, ale mohu-li se inspirovat odpověďmi ostatních respondentů, stává se mi, že se mě lidé ptají, jak vznikla moje přezdívka Áda. Já vždycky říkám, že jsem si ze svých nadávek, jakkoliv se to může zdát možná až drastické, udělal přezdívky, takže mi někteří kamarádi říkají Němčour, jiní Áda.

© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb