Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Osobní stránky
„Zpravidla nás přesvědčují víc ty důvody, které sami objevíme, než ty, na které přišli jiní.“
Blaise Pascal, Myšlenky
Pátek 3. února 2023
František Bušek od A do Z

Každý život je kniha...
Každý život je kniha.
Ne na čtení, ale k napsání příběhu.
Příběh každého života začíná Autor, ale každý život si dopíše sám svůj vlastní závěr.

Jak nebezpečná svoboda.
Oč bezpečnější by bylo každému Adamovi jeho příběh i dokončit.
Předepsat každou volbu.

Bylo by to bývalo jednodušší.
Bylo by to jistější.
Ale nebyla by to láska.
Láska je láskou jedině, když dává vybrat.

A tak se Autor rozhodl svěřit kaž-dému dítěti pero.

„Pište opatrně,“ šeptá...
MAX LUCADO
„A“ jako Autoportrét
Můžeš v krátkosti popsat, jak vidíš sám sebe? Charakter, temperament, tvé schopnosti, touhy a plány…
Lidé o mě říkají, že jsem extrémní flegmatik, já bych to doplnil ještě o trochu ze sangvinika. Až na určité situace jsem poměrně klidný. Domnívám se, že talenty které jsem dostal od Boha, jsou určeny k intenzivnímu používání. Neměly by tedy zahálet. Mám-li vyjmenovat některé své pozitivní vlastnosti, tak to asi jsou cílevědomost, vytrvalost, věrnost, síla osobnosti, nekompromisnost ohledně hříchu, bezkonfliktnost, přátelskost a sebevědomí. Z těch negativních bych zmínil zbytečné „štourání se“ v detailech, občasná rezignace v těžkých situacích a nezdravá bezstarostnost.

„B“ jako Běh života (curiculum vitae)
Mohl bys nastínit svůj životopis? Co vlastně všechno děláš?
Je mi 30 let, jsem 5 let ženatý, mám skvělou ženu Hanku a dva syny, Jáchyma (3,5 roku) a Marka (1 rok). Mám jednoho bratra Vláďu, který je také ženatý a má 3-letého syna. Ježíše jsem přijal za svého Pána v roce 1991, ale pak jsem nějakou dobu bojoval s pochybnostmi, takže naplno jsem s Ním začal žít až v roce 1996. V letech 1997/98 jsem vystudoval v Brně biblickou školu Slovo života. Po návratu z Brna jsem sloužil v církvi Slovo života ve chvále (klávesy, zpěv) a po nějaké době jsem se stal vedoucím chvály a starším. V roce 2004 se sloučily sbory KS a Slovo života a v tomto sloučeném sboru zastávám i nadále funkci staršího a vedu jeden chválicí tým.

„C“ jako Cíl
Mají všechny tvé aktivity nějaký společný jmenovatel? Jaký vidíš cíl pro svůj život?
Myslím, že Bůh nás tady na zemi nechal za nějakým účelem, jinak bychom po spasení byli už dávno v nebi. Také si myslím, že Bůh má pro každého z nás nějaký plán a povolání. Cílem mého života je slyšet od Pána: „Výborně, můj dobrý a věrný služebníku ...Vejdi do radosti svého pána.“

„D“ jako Domov
Prozraď nám prosím něco o svém domově, o své rodině.
S Hankou jsme se seznámili na jedné velké evangelizaci v Brně, ale teprve až po dvou letech jsem jí začal psát e-maily. Pak jsem za ní začal občas jezdit a ona za mnou a za 3/4 roku byla svatba. Po těch 5 letech si myslím, že máme spokojené manželství. To neznamená že bychom neměli různé problémy. Těch je dost, ale s Pánem jsme tím vždy nějak prošli. Na své ženě oceňuji to, že se snaží vytvořit skvělý domov pro nás všechny, je mi věrná a oddaná a chce jít za Ježíšem. Náš syn Jáchym je velmi živý, my ho nechceme spoutat nařízeními, ale dát mu maximum volnosti. Chtěli bychom z něj vychovat silnou osobnost. Mareček se zdá být klidnější.

„E“ jako Evangelium
Jak k tobě vlastně přišlo Evangelium, neboli Dobrá Zpráva?
V roce 1991 jsem se začal zajímat o okultismus (aniž bych pořádně věděl o co jde) a při shánění příslušné literatury jsem v knihovně narazil na křesťanskou knihu pojednávající o okultismu. Při četbě té knihy mě docela zarazilo, že se dnes ještě najde někdo, kdo aktivně věří v Boha. Nicméně, hned mi to začalo být sympatické a po nějaké době jsme s kamarádem začali navštěvovat vyučování základů křesťanské víry, které tehdy probíhalo v metodistické kapli.
Na jednom z těchto kurzů jsme pak vydali své životy Ježíši Kristu. Připojili jsme se k metodistům, začali navštěvovat domácí setkání i nedělní shromáždění, ale já jsem po nějaké době začal uvažovat nad tím, jestli je opravdu rozumné tomu všemu věřit. Do mého života vstoupily pochybnosti a ty byly natolik silné, že jsem nakonec přestal sbor navštěvovat, protože bych si připadal jako pokrytec. Sám jsem pak řešil otázku jestli zrovna Bible je Boží slovo, jestli Bůh opravdu je, jestli Ježíš je syn Boží, jestli byl vzkříšen, atd.
Po několika letech úvah jsem dospěl k závěru, že nemohu nashromáždit dostatek důkazů pro můj rozum a že mi tak zbývají jen dvě možnosti - buď uvěřit tomu, že Bůh má pravdu nebo křesťanství nechat být. Stanovil jsem si určité datum, jako mezní termín pro mé rozhodnutí a v ten den jsem se rozhodl - pro Boha. Rozhodl jsem se bezmezně věřit tomu, že je to právě On, kdo má pravdu s tím, že smrt ukáže, jestli jsem věřil té správné věci.
Pak se ale v mém životě něco změnilo. Pochybnosti, které mě předtím sužovaly, už mě netrápily a do mého srdce přišlo ujištění, že to, čemu věřím, je pravda. I když jsem od té doby několikrát přemýšlel o tom, jestli mi opravdu stojí za to Bohu věřit, vždycky jsem opět dospěl k závěru, že Bůh je pro mě příliš drahý na to, abych ho opustil. Dodnes je pro mě nepochopitelné, že takový skeptik, jako já, dokázal už 8 let věřit Bohu, že On je ta jediná pravda. To považuji za malý zázrak.

„F“ jako Film
Které filmy bys zařadil mezi své nejoblíbenější? Napiš tři, čtyři…
První díl Matrixu, Pán Prstenů (i když kniha se mi líbí víc), Statečné srdce, Zachraňte vojína Ryana. Z pohádek Princ egyptský, Slepičí úlet, Mravenec Z.

„G“ jako Galerie
Které lidi máš v pomyslné galerii svého srdce jako vzory, od kterých ses něčemu přiučil, nebo od nich něco četl?
Lester Sumrall, Kenneth Hagin, Miloš Kozohorský, Jiří Zdráhal, Karel Řežábek

„H“ jako Hudba
Co pro tebe znamená hudba? A jakou posloucháš nejraději?
Hudbu beru jako zdroj potěšení pro duši a také jako prostředek zábavy a legrace. Z duchovního pohledu pak jako pomůcku k uctívání Boha a pro přiblížení se k Němu. Z křesťanské hudby mám rád Philla Driscolla, chvály z probuzení v Pensacole a Jars of Clay. Z nekřesťanské hudby můžu Čechomor, Marka Ebena, Antonia Vivaldiho a J. S. Bacha.

„CH“ jako Charakter
Jakých charakterových vlastností si vážíš u lidí okolo sebe, a proč?
U křesťanů je to stálost ve víře a morálka, protože dost křesťanů dnes odchází od Boha, rozvádí se a podvádí. Člověk se cítí dobře v přítomnosti lidí, kteří to dlouhodobě myslí s Bohem vážně. Mám také rád lidi s jasným vyučováním. Je příjemné s nimi diskutovat o Bibli a budovat si tak svou věrouku. U někřesťanů si vážím morálky, vlastního názoru a toho, když jsou ochotni něco udělat pro druhé.

„I“ jako Ideál
Můžeš v krátkosti popsat, jakou máš představu o ideální církvi pro 21. století?
Bůh má svobodu jednat a projevuje se. Vůdci jsou stabilní, dá se jim důvěřovat, mají známost Boha a Slova. Alespoň část lidí ve sboru je zapálená pro Boha a chce mu sloužit. Přichází noví lidé a ti staří zůstávají. Pro službu se využívají moderní technologie jako Internet, média, nahrávky na CD, atd.

„J“ jako Jídlo
Jaká máš oblíbená jídla (a nápoje?)
Jídla – Pizza, Hamburger, těstoviny na různé způsoby. Pítí – Mattoni, pomerančový džus, pivo, víno, likéry.

„K“ jako Koníčky
Jaké máš koníčky, baví tě nějaký sport?
Moje koníčky jsou zároveň i službou Bohu. Už několik let se zabývám vytvářením hudby v domácím nahrávacím studiu. Teď zrovna sháním v USA sponzora pro dovybavení studia a pak chci začít pracovat na nějakém větším hudebním projektu, s kvalitním zvukem. Dále píši už druhou knížku, kterou bych chtěl letos nebo příští rok dokončit. Je to něco mezi sci-fi a fantasy, s duchovním podtextem.
I když jsem dříve sportoval dost, v posledních letech je to na nule. Rád bych s tím něco udělal.

„L“ jako Láska
Jakým způsobem se tě v současnosti nejvíce dotýká Boží láska?
Bůh se mnou neustále počítá navzdory všemu zlému, co jsem v minulosti provedl. Také prožívám Jeho ochranu a požehnání. To je nádherné!

„M“ jako Motto
Znáš nějaký výrok, který tě vystihuje, nebo pod který by ses bez váhání podepsal?
Vypadá to, že Bůh má pro každého nějaký plán a povolání. V nebi se nás zeptá, jestli jsme s tím něco udělali.

„N“ jako Národ
Které vlastnosti našeho národa se ti líbí a které naopak vůbec?
Co se mi líbí – zpočátku jsme uzavření, ale později přátelští, jsme schopni řešit nestandardní, problémové situace.
Co se mi nelíbí – neuznávají se autority a řád, nikdo nám není dost dobrý jako vůdce, máme sklon vše zesměšňovat.

„O“ jako Odpočinek
Jakým způsobem nejraději odpočíváš?
Nejvíce si odpočinu realizací svých koníčků (viz výše) nebo čtením knih a občasným sledováním televize. Na rozdíl od své ženy si neodpočinu ve společnosti jiných lidí.

„P“ jako Práce
Popiš prosím ve stručnosti kde všude jsi pracoval, čím se živíš teď a co tvá práce obnáší.
Od ukončení střední školy, v roce 1994, pracuji s drobnými přestávkami ve Škodě Power, což je firma vyrábějící parní turbíny. Za tu dobu jsem tam vystřídal několik funkcí – konstruktéra, vedoucího konstruktéra, obchodníka a nově jsem teď v Nákupu. Moje práce spočívá v poslední době v provádění výběrových řízení, sepisování smluv, návštěvách u dodavatelů, jednáních uvnitř firmy, atd. Je to zajímavá práce a slušně placená, takže jsem tam velmi spokojen. Jediné, co mi vadí, je to, že toho mám v poslední době hodně.

„R“ jako Roční období
Které roční období máš nejraději?
Léto, protože se dá dělat spousta věcí a lidé kolem nejsou tak nemocní.

„S“ jako Splněná přání
Můžeš prozradit, jaké bylo v poslední době tvé nejkrásnější splněné přání?
Podařilo se nám sehnat do pronájmu obrovský byt za směšné peníze.

„T“ jako Televize
Sleduješ televizi? Pokud ano, jaký typ pořadů se ti líbí?
Televizi sleduji velmi zřídka. Mám rád programy na ČT2, ale někdy se podívám i na něco akčního na ostatních kanálech. Nesmí tam být ale příliš sexu a násilí. Zásadně nesleduji horory a věci týkající se UFO a parapsychologie, protože se domnívám, že to má nebezpečný duchovní náboj.

„U“ jako Úsměv
Máš nějakou úsměvnou historku, na kterou rád vzpomínáš?
Na biblické škole jsme s mým spolubydlícím neměli moc peněz, protože jsme se věnovali takřka výhradně škole, studiu Písma a modlitbě. Práci jsme nahrazovali občasnými brigádami, ale to moc finančně nestačilo. Ke konci školy už jsme neměli ani co jíst, tak jsme se jednou rozhodli, že si uděláme polévku z vody a z pažitky, která rostla na zahrádce za domem. Pažitky bylo velké množství, takže polévka byla nakonec docela hustá. Snědli jsme ji a vyrazili jsme do města, na návštěvu. Cestou mi můj spolubydlící řekl, že začíná vnímat silné Boží pomazání. Začala se mu točit hlava a on si to vykládal jako Boží jednání. Mě se za chvíli začala hlava točit také a nakonec jsme usoudili, že spíše než Bůh bude příčinou toho zážitku otrava z nadměrné konzumace pažitky. Naštěstí se to obešlo bez následků.

„V“ jako Verš
Který verš z Písma tě v současnosti nejvíce oslovuje?
Marek 11,23-24: Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: 'Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude mít, cokoli řekl. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít.
Když požádáme o něco Otce, on nám to skutečně dá!

„Z“ jako Zajímavost na závěr
Víš o sobě ještě nějakou zajímavost, na kterou se těmito otázkami nepřišlo?
Před časem jsem uvedl do provozu svůj osobní web, kde jsou informace také o naší rodině. Adresa je www.home.karneval.cz/0406520701

© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb