Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Osobní stránky
„Zpravidla nás přesvědčují víc ty důvody, které sami objevíme, než ty, na které přišli jiní.“
Blaise Pascal, Myšlenky
Pátek 31. března 2023
Karel Řežábek

Každý život je kniha...
Každý život je kniha.
Ne na čtení, ale k napsání příběhu.
Příběh každého života začíná Autor, ale každý život si dopíše sám svůj vlastní závěr.

Jak nebezpečná svoboda.
Oč bezpečnější by bylo každému Adamovi jeho příběh i dokončit.
Předepsat každou volbu.

Bylo by to bývalo jednodušší.
Bylo by to jistější.
Ale nebyla by to láska.
Láska je láskou jedině, když dává vybrat.

A tak se Autor rozhodl svěřit kaž-dému dítěti pero.

„Pište opatrně,“ šeptá...
MAX LUCADO
Co jsem dělal a dělám (podrobně)
V oblasti hudby a chvály:
 • Šest let (1987 – 1992) jsem byl vedoucím chvály ve sboru Českobratrské církve evangelické Na Maninách, nynějším Křesťanském společenství Praha,
 • skládám hudbu, píšu texty a překládám (autorizované překlady písní Johna Watsona – Vinesong, byl jsem členem překladatelského týmu By Grace, autorizované překlady písní Grahama Kendricka, nyní koordinátor překladů písní pro Angel Mountain Ministry),
 • založil jsem a vedl hudební skupinu Agapé (1987 – 1992), se kterou jsme natočili 6 alb, nyní hraji se skupinou Filia, prozatím jsme natočili 5 desek,
 • jako zpěvák či vedoucí chvály jsem byl zapojen do natáčení alb pro Pochody pro Ježíše 1992, 1994, 1996 a 2000.
Jako pastýř a učitel:
 • Od roku 1992 jsem zaměstnáním i povoláním pastor Křesťanského společenství Plzeň,
 • jako hostující učitel jsem jezdil vyučovat na Biblickou školu v Nýrsku a na Misijní školu M. L. Zinzerdorfa v Liberci (předmět Teologie modliteb a chval). Vyučoval jsem také na Letní škole chvály pořádaných Creative Worship Centrem a na Vyšší pedagogické škole ve Sv. Jánu pod skalou (exercicie o chvále a modlitbě)
 • jako řečník jsem vícekrát vyučoval na pražských Křesťanských konferencích pořádaných Křesťanskou misijní společností, na Katolických charismatických konferencích, Konferenci věrných, na Konferencích modliteb a chval v Bratislavě, atd.,
 • od roku 1992 jsem stálým spolupracovníkem Trans World Radia-CZ (kontaktní pořady, talk-show jednou za měsíc),
 • dosud mi vyšly tři knihy: Svatyně a cesta k dospělosti (Křesťanská misijní společnost, 1998), Mozaika – citáty o vztazích (Postilla, 2002) a O Boží otcovské lásce (Karmelitánské nakladatelství, 2009)
V oblasti vedení (členství ve výborech, grémiích, atd.):
 • V letech 1986 – 1987 jsem byl součástí týmu vedení mládeže v ČCE na Maninách,
 • od roku 1992 jsem členem Ekumenického setkávání představitelů plzeňských církví (v letech 2000, 2001 a pro rok 2008 předsedou),
 • v letech 1999 – 2001 jsem byl místopředsedou Užšího výboru Křesťanské misijní společnosti (www.kmspraha.cz),
 • v letech 2000 – 2001 a 2003 – 2012 jsem byl členem Rady Církve Křesťanská společenství (www.kaes.cz),
 • v roce 2002 jsem inicioval vznik Projektu 3pé (www.3pe.cz) – Prostor pro přiblížení a Sdružení 3pé,
 • v letech 2003 – 2005 jsem byl členem Dozorčí rady Angel Mountain Ministries (www.angelmountain.net),
 • v letech 2003 – 2009 jsem zastupoval CKS v Evangelikální platformě představitelů církví při České evangelikální alianci (www.ea.cz),
 • v letech 2003 – 2010 jsem byl zástupcem CKS v Radě TWR-CZ – Trans World Radio (www.twr.cz),
 • v letech 2004 – 2009 jsem byl členem Správní rady Nadačního fondu pro Novou Bibli kralickou (www.bible21.cz),
 • od roku 2010 jsem ředitelem západočeské pobočky sdružení ACET (www.acet.cz),
 • v roce 2011 – jsem založil projekt Proinspiro (www.proinspiro.cz) zaměřený na osobnostní růst.
Zpět na Karel Řežábek: Úvodní stránka
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb