Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Osobní stránky
„Dej, co máš. Pro někoho to může znamenat víc, než bys myslel.“
Henry W. Longfellow
28. května 2023
Lidé – osobní stránky

Každý život je kniha...
Každý život je kniha.
Ne na čtení, ale k napsání příběhu.
Příběh každého života začíná Autor, ale každý život si dopíše sám svůj vlastní závěr.

Jak nebezpečná svoboda.
Oč bezpečnější by bylo každému Adamovi jeho příběh i dokončit.
Předepsat každou volbu.

Bylo by to bývalo jednodušší.
Bylo by to jistější.
Ale nebyla by to láska.
Láska je láskou jedině, když dává vybrat.

A tak se Autor rozhodl svěřit kaž-dému dítěti pero.

„Pište opatrně,“ šeptá...
MAX LUCADO
[ ]
Osobní stránky

Na těchto stránkách bychom Vám rádi představili ty, kdo výraznou měrou ovlivňují dění v KS Plzeň nebo na 3pé. Všem těmto lidem rovněž nabízíme možnost umístit si v rámci serveru 3pé.cz své osobní stránky. U některých zde možná budou jen jejich odpovědi na otázky, kterými chceme každého představit od A do Z. Jiní třeba budou mít stránky obsáhlejší. Nechme se překvapit...Karel Řežábek
Pastor Křesťanského společenství Plzeň,
vedoucí a zakladatel projektu Prostor pro přiblížení.
Klikněte zde
Hana Kalašová
Spoluvedoucí skupinky maminek
Klikněte zde
František Bušek
Starší KS Plzeň,
Vedoucí skupiny AD LIBITUM
Klikněte zde
Luboš Kolafa
Vedoucí II. okruhu,
vedoucí Hostitelského týmu 3pé
Klikněte zde
Věra Kolafová
Hostitelka na Setkávání 3pé
Klikněte zde
Petra Tišerová
Členka hudební skupiny FILIA
Klikněte zde
Zuzana Bečková (Pešková)
Vedoucí I. okruhu,
členka hudební skupiny FILIA
Klikněte zde
Ing. Václav Němec (Áda)
Původní webmaster 3pe.cz
Klikněte zde
Ilustrativní foto
Sorin Brinzei (stock.xchng)
Otázky od A do Z
Zde jsou otázky, na něž odpovídají všich- ni, které zde představujeme. Pokud jste ve staršovstvu KS Plzeň, vedete skupinku nebo dlouhodobě sloužíte na 3pé, můžete už začít vypracovávat své odpovědi. Velmi rádi je zde uveřejníme.
„A“ jako Autoportrét
Můžeš v krátkosti popsat, jak vidíš sám sebe? Charakter, temperament, tvé schopnosti, tou- hy a plány…
„B“ jako Běh života (curiculum vitae)
Mohl bys nastínit svůj životopis? Co vlastně všechno děláš?
„C“ jako Cíl
Mají všechny tvé aktivity nějaký společný jmenovatel? Jaký vidíš cíl pro svůj život?
„D“ jako Domov
Prozraď nám prosím něco o svém domově, o své rodině.
„E“ jako Evangelium
Jak k tobě vlastně přišlo Evangelium, neboli Dobrá Zpráva?
„F“ jako Film
Které filmy bys zařadil mezi své nejoblíbeněj- ší? Napiš tři, čtyři…
„G“ jako Galerie
Které lidi máš v pomyslné galerii svého srdce jako vzory, od kterých ses něčemu přiučil, nebo od nich něco četl?
„H“ jako Hudba
Co pro tebe znamená hudba? A jakou poslou- cháš nejraději?
„CH“ jako Charakter
Jakých charakterových vlastností si vážíš u lidí okolo sebe, a proč?
„I“ jako Ideál
Můžeš v krátkosti popsat, jakou máš předsta- vu o ideální církvi pro 21. století?
„J“ jako Jídlo
Jaká máš oblíbená jídla (a nápoje)?
„K“ jako Koníčky
Jaké máš koníčky, baví tě nějaký sport?
„L“ jako Láska
Jakým způsobem se tě v současnosti nejvíce dotýká Boží láska?
„M“ jako Motto
Znáš nějaký výrok, který tě vystihuje, nebo pod který by ses bez váhání podepsal?
„N“ jako Národ
Které vlastnosti našeho národa se ti líbí a kte- ré naopak vůbec?
„O“ jako Odpočinek
Jakým způsobem nejraději odpočíváš?
„P“ jako Práce
Popiš prosím ve stručnosti, kde všude jsi pra- coval, čím se živíš teď a co tvá práce obnáší.
„R“ jako Roční období
Které roční období máš nejraději?
„S“ jako Splněná přání
Můžeš prozradit, jaké bylo v poslední době tvé nejkrásnější splněné přání?
„T“ jako Televize
Sleduješ televizi? Pokud ano, jaký typ pořadů se ti líbí?
„U“ jako Úsměv
Máš nějakou úsměvnou historku, na kterou rád vzpomínáš?
„V“ jako Verš
Který verš z Písma tě v současnosti nejvíce oslovuje?
„Z“ jako Zajímavost na závěr
Víš o sobě ještě nějakou zajímavost, na kte- rou se těmito otázkami nepřišlo?
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb