Prostor pro přiblížení      
Stránky se nahrávají


Návrat na úvodní stránku Prostor pro přiblížení
„Zpravidla nás přesvědčují víc ty důvody, které sami objevíme, než ty, na které přišli jiní.“
Blaise Pascal, Myšlenky
Pátek 31. března 2023
Setkávání 3pé

Sekávání 3pé - témata
Jediná cesta nebo jedna z cest?
Stojí křesťanství za prozkoumání?
*
Co Bůh dělá, když nic nedělá?
Je-li Bůh dobrý,
proč dopouští tolik zla?
*
Největší bestseller všech dob
je Bible zdrojem
věrohodných informací o Bohu?
*
Obrat o stoosmdesát stupňů
Trvalá změna začíná uvnitř
*
Ten, od jehož narození
počítáme letotpočet
Byl Ježíš něco víc než dobrý člověk?
*
Zákon zachování špíny
a poprava nevinného
Proč Bůh nechal svého syna trpět?
*
Víkend
Dělá Bůh zázraky i v dnešní době?
V čem je jejich hlavní hodnota?
*
Problém prázdného hrobu
Kam se podělo Ježíšovo tělo?
*
Co je to víra a jak vzniká?
Odvaha spolehnout se a důvěřovat
*
Křesťanství má jednu velkou slabinu: křesťany!
Nešlo by to bez církve?
*
Život je jako příběh…
…Nezáleží na jeho délce, ale na kvalitě
*
Víkend
Síla změnit nebo unést
Je životní úroveň totéž, co úroveň života?
Pro koho jsou Setkávání 3pé určena?
Setkávání 3pé jsou pro všechny, kdo si kladou otázku, jestli Bůh existuje. Vítán je každý, koho křesťanství zajímá, ale i ti, které rozčiluje a provokuje. Na Setkávání 3pé je prostor seznámit se nejen s tím, co křesťanství zastává a učí, ale poznat trochu blíž i křesťany samotné.
Jak Setkávání 3pé probíhá?
Setkávání 3pé probíhají v učebně plzeňského biskupství, vždy od 19:00 hod. Sestávají z deseti večerů s volitelnou možností dvou společně strávených víkendů. Celý cyklus setkání dva a půl měsíce, setkání jsou jednou týdně. První víkend se koná zhruba ve dvou třetinách cyklu, druhý těsně po závěrečném večeru.
Kromě úvodního a záverečného večera mívají všechna setkání podobný ráz: každé je zahájeno večeří, po níž následuje přednáška na některé ze základních témat křesťanství – témata i jejich pořadí je hostům k dispozici na stolech. Po přednášce večer pokračuje rozhovory u kávy či čaje (případně zákusku) v diskusních skupinkách po 6 až 12 lidech, tak se sedí kolem stolů. Zde každý může (ale nemusí) vyjádřit svůj názor nebo se na cokoliv zeptat. Nikdo není k rozhovoru nucen, je klidně možné zůstat po celou dobu pouze nezávislým pozorovatelem.
Úvodní večer je vhodný i pro ty, kdo se přišli jenom podívat se o co jde a celý cyklus Setkávání zatím absolvovat nechtějí. Protože ale cílem je, aby v debatních skupinkách kolem stolů byla i možnost vzájemně se poznat a seznámit, třeba se i spřátelit, začíná se s diskusemi až od dalšího setkání.
Kdo Setkávání 3pé pořádá?
Setkávání 3pé vznikla v rámci projektu 3pé – Prostor pro přiblížení, který jako právní sub- jekt zastřešuje Sdružení 3pé. Spolupořadate- lem je také Křesťanské společenství Plzeň.
Pokud byste nás tedy rádi poznali v našem "domácím prostředí", přijďte se podívat na shromáždění KS Plzeň do kostela Sv. Martina a Prokopa v neděli od 16:00 nebo od 19:00 na večerní shromáždění v učebně plzeňského biskupství, Náměstí republiky 35.
Budete srdečně vítáni!

Přihlašování
Přihlásit se můžete elektronicky, vyplněním registračního formuláře. Je Vám také k dispozici pozvánka nebo přihláška, obojí ve formátu PDF. Zde naleznete veškeré potřebné informace a kontakty.
Setkávání 3pé doporučujeme absolvovat jako celý cyklus. Jednotlivá témata na sebe nava- zují a doplňují se. Proto se lze k probíhajícím Setkáváním připojit pouze do třetího večera.
Kromě možnosti přihlásit se na celý cyklus je ale ponechána i varianta přihlašovat se po- stupně na jednotlivá setkání.
Jelikož je součástí každého večera teplá večeře, potřebujeme před každým setkáním znát co nejpřesnější počet hostů. Pokud tedy z nějakého důvodu nemůžete přijít, je důležité dát nám o tom vědět.
Veškeré další informace u Karla Řežábka.
     

-->
Témata a termíny Setkávání 3pé
Kurz momentálně neprobíhá, v případě zájmu nás kontaktujte.
Večery začínají vždy v 19:00 hod.

Pokud dosud váháte
Chceme Vás ubezpečit, že účast na Setkávání 3pé je naprosto nezávazná.
První večer je koncipován jako otevřený, tudíž je to dobrá příležitost seznámit se s 3pé osobně a udělat si vlastní názor. Sami se pak rozhodnete, zda se účastnit celého cyklu – případně zda nepozvat i své přátele.
Chcete-li se dozvědět víc o tématech, která se budou jednotlivé večery probírat, můžete se podívat sem.
Máte-li zájem, můžete se přihlásit elektronicky. Také je Vám k dispozici pozvánka nebo přihláška, obojí ve formátu PDF, ať už pro Vaše přihlášení nebo pro případné přeposlání Vašim přátelům. Oba tyto materiály obsahují veškeré potřebné informace a kontakty.
Acrobat Reader je ke stažení zde.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ ALFA (3pé)
Závazně se přihlašuji:
 
 

Datum: 31. 3. 2023

*) vyplnění všech údajů s hvězdičkou je povinné

Klikněte sem pro zobrazení fotogalerie.
Jeden večer na Setkávání 3pé
foto: Michal Mádle

Fotogalerie Setkávání 3pé
Na stránce Fotogalerie najdete fotore- portáže z předešlého cyklu Setkávání 3pé, ale i z již uplynulých Setkávání a z Kurzů Al- fa, které Setkávání 3pé předcházely.
Na konci každého cyklu Setkávání 3pé je účastníkům nabídnuta možnost získat foto- grafie spolu s nahrávkami přednášek v elek- tronické podobě.
Nahrávky písní a přednášek
Chcete-li si poslechnout záznamy před- nášek z nyní probíhajícího cyklu Setkávání 3pé, najdete je zde.
Nahrávky z předchozích Setkávání jsou tady.
Také si můžete poslechnout nebo stáhnout pár písní, které se zpívají na Setkávání 3pé.
Dojmy účastníků
Z předchozích cyklů máme k dispozici zkušenosti několika účastníků:
Václav, 33 let, technik
O Setkáváních 3pé jsem se dozvěděl od své známé. První dojmy – pozitivní: spousta mladých lidí, živá hudba, otevřená diskuse, negativní: rozškatulkování do diskusních skupin podle věku.

Křesťané mě příjemně překvapili otevřenou diskusí na téma víry, nepříjemně svým lpěním na již přežitých předsudcích.

Nejvíc se mi líbily diskuse, samotná pravidelná setkávání u stolu a hudba. Některé delší přednášky byste mohli zkrátit a nechat větší prostor diskusím.

Můj pohled na křesťany se po absolvování Setkávání 3pé nijak zásadně nezměnil – vše záleží na lidech, kteří je reprezentují. Pro mě samotného byla přínosem v tom, že jsem se vrátil ke čtení Bible, slyšel názory druhých a mohl je porovnat se svými a že jsem tam získal nové přátele.

«
Jana, 28 let, prodavačka
O Setkáváních mi řekla maminka. Dojmy jsem měla pozitivní, křesťané mě překvapili hlavně tím, že jsou to normální lidé. Sama jsem se za křesťana nepovažovala před tím, ani po tom, ale po Setkáváních 3pé se už na křesťany nedívám stejně jako dřív. Rozhodně teď plno věcí vidím jinak.

«
Eva, 51 let, masérka
Pozvala mě známá. Negativně na mě působilo rozdělování lidí podle věku, pozitivně zájem o víru lidí všeho věku. Příjemným překvapením pro mě bylo vstřícné jednání u stolu s hostiteli a krásná muzika. Nepříjemným překvapením to, jak křesťané chápou pojem „hřích“.

Nejvíc se mi líbily písničky a diskuse, které následovaly po přednáškách, nechtělo se domů. Nejobtížnější pro mě byla část popisu smrti Krista. Přednášky by mohly být trochu kratší, aby byl delší čas na diskusi. Celkově by se nemuselo lpět na rozdělení ke stolům podle věku.

Po absolvování Setkávání 3pé můžu říci, že jsem tolerantnější vůči křesťanské víře jako takové – vše záleží na lidech, kteří věří a kážou. Pohled na křesťany se mi nijak nezměnil, měla jsem ho vstřícný už před tím. U vás jsem se setkala s dobrými lidmi.
«
Aneta, 28 let, v domácnosti
První dojmy: velmi příjemná atmosféra, přátelští lidé, pozitivní dojem díky pastorovi, který přátelsky vedl setkání, otevřenost u stolu. Křesťané mě překvapili dobrou organizací setkávání, tím, jak nás obsluhovali, přinášeli jídlo a občerstvení, pořád s úsměvem, nikdy si nestěžovali.

Sama jsem se za křesťanku považovala už před tím, ale díky Setkávání jsem našla větší pochopení pro lidi, kteří hledají Boha. Nemůžou za to, že ještě nevěří, překvapila mě jejich otevřenost a upřímnost. Cítila jsem, že jako křesťanka mám zodpovědnost za to, že lidé v křesťanech nevidí Boha a proto je jim těžko věřit. Budu si teď dávat větší pozor na své chování, když se na mě lidé dívají jako na jednu z věřících.

Asi nejvíc pro mě bylo přínosem to, že jsem mohla poznat názory různých lidí na Boha, na Ježíše. Pomohlo mi to najít v sobě větší pochopení a tolerantní přístup k nevěřícím.
«
Pavel, 26 let, analytik, poradce lékařského grémia
O Setkávání 3pé jsem se dozvěděl tak, že jedna patrně křesťanka zašla na oxfordský test osobnosti, který jsem jí shodou okolností vyhodnocoval já, a věnovala mi pozvánku na tyto večery, čímž se náhodou strefila do mého gusta neboť se zajímám o vše prospěšné.

První dojmy byly pozitivní – přístup, nenásilnost, atd., a současně i negativní – protože pokud bych chtěl tytéž (podobné vzdělávací) večery sám organizovat, nemohl bych si dovolit večeře atd. a už vůbec ne vstupné zdarma, neboť nikde nepronajímají prostory zdarma a pak by jakákoli podobná aktivita vypadala jako kšeft.

Před tím, než jsem navštívil Setkávání 3pé jsem se nepovažoval za křesťana. Žádná změna v tom nenastala, přestože mě to obohatilo a podpořilo k dalšímu hledání pravdy, neboť se mi zdá, že křesťanství není celá pravda o člověku (i když o bohu ano) a tak to beru – jako lidé se máme ještě co učit.

Účastnil jsem se čtyř či pěti setkání, jejich úroveň hodnotím jako velmi dobrou, až dokonalou v rámci možností. Líbilo se mi, že mi nikdo názory nevyvracel, jen ukazoval věci z jiné strany, než jsou dosud nahlížel. Trochu mi dělalo potíže se na leccos dívat křesťansky, nic nevidím černobíle (dobré x špatné) a jednostranně.

Teď vím, že když někomu nedokážu pomoci já sám tím, co umím, co znám a co jsem, pak jej přivedu vám. Pro mě osobně byla Setkávání přínosem v tom, že jsem si ujistil, že bůh je.
«
Nadále jsou přístupné i zkušenosti účastníků Kurzů Alfa.
© 2007, webmaster@3pe.cz
Mapa stránek    Doporučte přátelům Dtb