3pé: prostor pro přiblížení
Knihy pro přiblížení
Lisi Finwen: Velký úklid
 
Úvodní slovo

Úvodem potvrzuji to, co eventuelní čtenář brzy snadno zjistí, že totiž se v této knížce nepopisuje, jak bude probíhat konec světa - a to ani určitě, ani pravděpodobně. Přiznávám otevřeně, že to nevím. Na druhou stranu přiznávám, že v ní cituji řadu proroctví, o nichž mám dobré důvody věřit, že se splní. Za prvé však nejsou ani zdaleka všechna a za druhé nevím, jak přesně se splní, a proto je cituji záměrně tak, jako by se měly splnit doslova, bez nároku na výklad. Doufám, že tím poskytnu dostatek látky k přemýšlení čtenáři, který se o problematiku konce vysloveně zajímá, a zároveň k němu zůstávám poctivá.

Poznámka: Knížka byla dopsána v roce 1985 a od té doby jsem na ní pro jednoduchost nic neměnila, ať už se zdá, že se její předpovědi plní, nebo naopak.

autorka

 
Obsah
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10
Kapitola 11
Kapitola 12
Kapitola 13
Kapitola 14
Kapitola 15
Kapitola 16
Kapitola 17
Kapitola 18
Kapitola 19
Kapitola 20